top of page

Le rendez-vous

cliquez pour écouter le texte ci-dessous

Wôô! Yâ dju mond isitte aswerre. J’wè Ti-Jos pi Pierre a kôti di kanou.


Depwi leu darnyé wéyaj l’anni pâssi, sonta di bein bon z’ami. Kan sa survi di danji ansanb, sa fa di z’amichyé bein forte.


Pi sâ, sta ein di pire wéyaj, sâ. Y n’ava pardju deu : ein, yé morre nwèyé, l’ôt, y si kâssi l’kou pandan ein portaj.


Shé pâ koman ksa lâ fette pour arrivi isitte dan ein morsô. Sh’ta sur ke Ti-Jos l’ita pour arrêti apra s’wéyaj-lâ.


Mé non. Y nâ ksa l’emme sâ l’avanchur di wéyaji.


Mon Jacques li parèye. Bonyenne, j’emmera ke mon pchi resse a mizon.


Mé mon pluss jenne li pu si pchi ksâ. Sa ma dji ki l’ita r’v’nu back ojordjwi mé j’lâ pâ vu nulparre. Oh!


Si tchu lwi a kôti dju feu? Ah! Y parl a la jenne Crie ke lâ v’nu avek sa faméye pour vand dju pemmikan ô forre.


A li pâ mal belle. Sa f’ra di bô pchi-zanfan, si deu-lâ.


J’ma d’mand si mon Jacques, sa l’ankourajra a resti a mizon si y’arra enne belle jenne famme ke l’attan.


J’sé ksa pèye bein mé, sa vô kan mêm pâ sa vi.


A wè. Sa sor la muzik. Arrêti d’parli vouzôt. Si l’tan d’dansi pi shanti. Wè, wè.


J’sé ksa bein di z’aferre a djirre, pi sa fa lontan ksa sé pâ vu, mé y nâ isitte ksa l’attan depwi lontan pour trouvi dju mond avek ki dansi.


Pi, sa lâ tedbein vu, ke lâ dju mond k’ita v’nu di toupartou, pour ferre la trette.


Pi didan-lâ, mé, dan pâ gran tan, sa vâ parchir pour la shasse ô boflô de l’automne, pi y’aura pu d’senne pour enne bonne secousse.


J’emme bein sâ kan toul’mond y s’rankont ô forre. S’kom la fêt d’la fête du jour de l’an, pluss k’enne fwè par anni.

retour.png
bottom of page