top of page

Une mère métisse près du fort

cliquez pour écouter le texte ci-dessous

Beinv’nu, beinv’nu. Ma m’ixkuzi toutte switte. Si bein okupi a stan-sitte d’l’anni.


Shé pâ pourkwè mé, toutte arrive an mêm tan, on djira. Scuzi-mwé, shré pâ lontan.


Angélique ! Pâgne ton frérre pi alli ramâssi l’blédeinde dan l’jardein, ô plu sakran. Shu pâ mal sartenne k’apra-midji, y vâ mouyi.


Ahh ! li jenne d’ojordjwi. Sa veu toultan no danni d’la mizerre. Dan mon tan, on djiza : « Wè Mâman, Touswitte Mâman. »


Falla bein. Y’ava yeink Mâman pi nouzôt. Pâpa l’ita ein angaji par la Konpagni.


Mé si bêt, hein ? J’ava disidi ke sh’ta pâ pour viv dimêm kan sh’ra grande. Pi kousé k’y’arrive ?


Mwé itou, sh’tonb an amour avek ein Wéyajeur. Mé ô mwein, kan y parre, on li pâ lessi par nouzôt mêm, a kouze ki lâ an mass pluss di faméye, ke l’ava mouvi alantour dju forre.


Le forre ashette dju blédeinde, di patatte, dju pwèsson, dju ri sâvaj pi d’la vyand frésh kon shass.


Y nô danne di krédji pour sâ, pi on li dipans sur di z’aferre kom di kouvarchur, di bonne si, dju bon ti forre pi dju suk. Pi, fô pâ oubliyi la shass ô boflô !


Franswè, vâ chèki nô trap. Sa lâ bezwein di kuk lyève pour soupi.


Sh’ti dji ki li tan d’alli a shass d’ôtonne. Lâ kizman fini toutte nô risarv. Enne bonne shans ke mon Jacques li r’vnu back an vi d’son premyé grô wéyaj.


Y vâ êt kapab ferre la shass. Spâ lwi ke tchire li myeu mé, li bon su ein sh’fal, mon Jacques. J’emme myeu l’werre a sh’fal ke dan ein kanou.


Si kwè ke fô ferre pour êt pra pour la shass ? Ma dimandi a mi wèzein Nacoda si y l’ava vu di boflô.


Ohh Angélique, oubli pâ d’alli sharshi li leinj sal ô forre. Shé ke ja dji ke va mouyi, mé, sa peu li lavi pandan ksa mouye pi li z’itande pour chessi kan sa vâ arrêti.


Krimme, j’ava oubliyi ki fô k’jaye nitwèyi ô forre.


Bonyenne shu fachigi. Di fwé, sa m’fa ryein ke l’iverre s’an vyein. Ô mwein, j’dorre ein pchi brein pluss s’tan -lâ, pi sa lâ l’tan di swerre.


Pi la rikolt lita pâ pire s’t’anni ; sa lâ assi krédji pour ashti notte ti… Tchu r’vyeindra back pandan li fêt pi sa prandrâ enne tass ansanb.

retour.png
bottom of page