top of page
Chapitre 03.png

L'histoire du bison

cliquez pour écouter le texte ci-dessous

V’ni isitte, mi pchi boflô! V’ni ikouti l’istwerre di memérre Boflô.


Spâ yeink ein istwerre; si notte istwerre, l’istwerre di boflô.


Y lâ bein, bein lontan, li shan l’ita plein di boflô. Di milyé pi di milyé pi mêm di milyon di boflô! Di fwè, sa v’na nô shassi avek di bâton pi di rosh pweinchu.


Li deu pat y shass pour vive. Pi y l’ava dju respa. Y djize marsi. Pi y nô z’emme.


Si sta pâ d’izôt, sa s’ra li lou, tsé. Mé, li lou pi li z’ours l’on pâ d’fizi… li fizi la randju la shass ein pchi brein trô fasil.


Pi lâ, spâ jusse pour viv, s’pour ferre d’l’arjan. Sa nô van kom dju pemmikan!


Ohh, sa l’antan tchu sâ? Si l’trein. Ipi, la trak, si la fein dju boflô ke komans.


Eille, jâ pâ dji ke sta enne belle istwerre! Mé, si notte istwerre. Si mashinne-lâ ksa l’appel di « trein », l’ita di monstre.


Liz’êt a deu-pattes y djize : « Ôti-vô d’la trak! » Pourkwè? Si notte préri. Mé, y n’â bein pluss d’izôt a deu patte.


Pi asteur, sa peu s’assir bein konfortab dan leu trein pi chirri su nouzôt avek leu fizi. Pi l’pire, si k’y’onva dju fonne a ferre sâ.


Ja kizman fini mon istwerre. L’agrikulchur! Li deu-patte l’onva labouri leu shan avek l’éde di sh’fal pi sa lâ ditrwi l’erb nachurel ke nouzôt sa manja.


Wè. Si trisse.


(A ri) Sa lâ pâ r’marki! Danni mwé enne ripons a sâ : Si toutte li boflô lâ djisparu, koman sa s’fa ke mwé, vouzôt li pchi,


vô papa pi vô Mâman sa ixiste ankorre ojordjwi? Bein asteur, sa vi su enne farme. Shé, spâ êt libe kom avan mé, sa lâ kechôze a manji pi a bwerre…


Pi, shak fwè ksa peu, sa kâsse la klôchur.

retour.png
bottom of page