top of page
Chapitre 08.png

Ka-peyak-waskonam (une flèche)

cliquez pour écouter le texte ci-dessous

Li peup di One Arrow pi li Méchisse l’ita di bon z’ami.


Li Premyerre Nasyon One Arrow an Saskatchewan sonta la komunôti la plus prosh dju villaj méchisse di Batosh.


Mêm si y fila pâ pour ferre sâ, leu shef, Une Flèche, l’ava signi l’tretti #6 an 1876.


Kan Louis Riel la r’vnu back an Saskatchewan pour édi li Méchisse a prâtiji leu drwa pi einstalli ein gouvarnman tanpârerre, Une Flèche l’ita a leu rankont.


Ste shef l’ita pâ kontant kli tretti l’ava pâ iti respekti par li gouvarnman. Sa komunôti krèva d’fein, kom bein d’izôt komunôti Otoktonne.


Kan Gabriel Dumont pi Louis Riel la dimandi a Une Flèche di s’batte avec izôt a Batoche, yâ dji wè.


Y l’ava la mêm misyon – d’y s’batte pour leu drwa pi prâtiji leu peup.


Aparsâ, y l’ava bein di lyein di faméye a kouze di bein di mariaj ant li Méchisse di Batoche pi li seuze di Premyerre Nasyon One Arrow.


La gerre lâ iti pardju pi li Méchisse pi li Premyerre Nasyon ksa lâ parchisipi a Batoche, lâ iti amni an kour.


Une Flèche lâ iti akuzi d’êt ein trêt kont l’gouvarnman cadadjyein, paski lâ parchisipi dan la Risistans méchisse di 1885.


Y l’ita an prizon a Stony Mountain, pi lâ iti lâshi kuk mwa apra, paski l’ita malad. Y li morre kuk tan apra.


Pandan bein di z’anni, l’mond di Premyerre Nasyon One Arrow y pansa k’Une Flèche y r’poza dan leu komunôti.


Kan y l’ava trouvi li papyé su sa morre, l’ita bein supri di sawerre k’leu shef l’ita anterri dan simchyerre d’la Katidral dju Manitoba.


La komunôti voula l’ram’ni back leu ansyein shef mi leu z’éni lâ dji d’l’lessi a Saint-Boniface.


L’onva kan mêm monti enne pyerre pour sa tonb a kôti di sel di Louis Riel. Li mô d’Une Flèche ita ikritte latsu : « Tretti pâ mal mon peup. »


Douze z’anni apra, pandan di sirimâni sakri.


San l’awerre organizi sâ dimêm, l’jour d’la sirimâni pour l’anterri an Saskatchewan l’ita li 28 août, l’mêm jour ki l’ava signi pour ferre parchi dju Tretti #6.


L’matein di ste sirimâni-lâ, dan la komunôti di Premyerre Nasyon One Arrow, lâ vu ein iklips d’la lune.


Une Flèche l’ita r’tourni back shizeu an 2007, 120 z’anni apra sa morre. Sa ti r’marsi pour ton amichyé pi ton kouraj Ka-payak-waskonam.

retour.png
bottom of page