top of page
Chapitre 10.jpg

L’espoir survit à la destruction culturelle

cliquez pour écouter le texte ci-dessous

(Sa parl en anishinaabemowin)


Mêm si tchu konpran pâ li mô, ikoute avek ton keurre.


Kan j’pans ankor a li premyé jor di kan sh’ta pchi, shu pâ kapab m’anpéshi, sh’file ankor triss.


Enne tristesse si kreuze, ke si yeink asteur, ke j’konpran divou sa vyein.


Li vag ke kâsse toutte la, fette par li z’ikol rizidansyel, l’on pâssi d’enne jinirasyon a l’ôt, pi konchune a frappi su enne jinirasyon novel di parsonne.


Shu la vwè di kekun, divous ke la faméye, la eu bein di shanjman. Sa lâ viku, an mass di mova rêve, pi di tan di grô dizespwerre.


Nouzôt, sa konchune a sharshi l’boneur, pi sa lâ pâssi a traverre bein di nwitte blansh, pour arrivi divou sa li randju ojordjwi.


Ma vwè li pluss forte, avek li z’anni. A pu êt antandju par an mass di parsonne.


Sta ein sh’mein djure, avek bein di rosh.


Y l’ava d’la peur pi d’la tristesse shak kôti. Ste sh’mein-lâ, lessa an aryerre, toutte enne vi ranpli d’amour, d’êt stab pi enne grande istwerre avek la terre.


Ste sh’mein-lâ, lâ amni ma faméye a traverre di z’anni di troube, pi nôzâ amni a enne plasse, divous sa si r’trouvi.


Ojordjwi, sh’file bein pi emmi, par di parsonne ke sta r’trouvi, apra awerre pardju telman d’aferre.


Y m’amenne su ein sh’mein plein d’imaj, pi di son pâ kréyab pi bein bô.


Y m’parl dan enne lang ke j’peu filé dan mon espri. Ste lang-lâ m’amenne a enne plasse, divou j’wè mi zansêt, pi mon Kriyateur.


Ste konneksyon la toultan iti lâ, pi a m’attanda. A l’attanda ke j’la prenne, pi ke j’ma r’trouve.


Asteur, sa peu awerre d’l’espwerre pi r’gordi l’fuchur. L’sh’mein divou sa marsh dret-lâ, lâ bein dju mond forre su shak koti.


Li jinirasyon ke l’ava porti nouzôt pi ein fardo si pizan, sa peu s’r’pozi asteur. Si nouzôt dret-lâ, ke sharri leu z’istwerre pi leu fors.


Nouzôt, sa li fyerre kan sa parl notte lang, paske a lâ toultan iti lâ, a nô z’attand. Sa peu alli su ste sh’mein-lâ, avek d’la fors, paske sa sé, ki l’ava kechôze ke nô z’attanda.


Asteur, si nouzôt li gid : sa peu montri a nô z’anfan, divou ksa vyein pi ki sa li.
 
Desmond Mentuck, y vyein d’enne komunôti di Premyerre Nasyon Waywayseecappo, ke l’ava signi ein tretti an 1874.
 
Desmond l’ita ein Anishinaabe, ke fa ein wéyaj, pour rawerre sa lang ki li ni avek, pi sawerre koman ki viva, di shôze ke l’ava iti marki d’enne manyerre sarieuze, par la piriode di pansyonâ.
 
Y s’bâ itou pour gardee sa lang pi partaji sa kulchure, dan toutte ski lâ aferre, avek sôvi li r’sours nachurel.

retour.png
bottom of page