top of page
Chapitre 11.png

Gabrielle Roy

cliquez pour écouter le texte ci-dessous

Préface — Sa file tchu enne pchitte brize sul perron? Si mwé… Gabrielle Roy.

Shu r’vnu pi j’m’vwè isitte, dan mon amak kan j’ava 8 z’anni. Jâ la kokleush pi shu lâ toutte l’iti.

Dan li nuwaj, j’vwè di shâtô, pi di sh’fô, pi di ixploratur di l’Wess. Ste gro nuwaj-lâ, si Louis Riel, l’pérre dju Manitoba.

Si lwi ki lâ mi l’fransa pi l’angla, mwèchyé mwèchyé dan la charte dju Manitoba.

An 1916, ma premyerre anni d’ikol, l’gouvarnman lâ pâssi enne lwè divous ke l’fransa l’ita pu montri. Louis Riel l’ara iti bein dizapweinti.
 

cliquez pour écouter le texte ci-dessous

Chapitre 1 — Mon pérre, Léon Roy, y r’swè dju mond di toutte la terre.

 

Kom ein ajan dju gouvarnman canadjyein y’éde di z’imigran di toupartou dan l’mond, pour v’nir s’einstalli su li terre di l’Wess.

 

Ojordjwi, j’antan d’la kwizinne, la vwè fachigi d’mon pérre, ke r’vyein back di son lon wéyaj dan l’Wess. Shu suprize k’y’arrive, pi k’yâ pâ son sh’fal, connè-tu l’nom d’son sh’fal? Non, moé non plu.

 

Mon pérre y pans ke sh’pu pâ l’antand di mon amak, pi y konte a ma mérre, koman y lâ konveinku toutte enne belle komunôti ke grandjissa, a lessi leu mizon pi leu ferme pour si sôvi d’ein feu di préri.

 

Mon pérre l’ita l’darnyé a parchir pi y s’y kashi dan ein pwi pour sôvi sa vi.

 

L’sh’fal lâ jama voulu parchir san lwi, pi li morre dan l’feu. Jâ konti st’istwerre Le puits di Dunrea dan mon live Rue Deschambault.

cliquez pour écouter le texte ci-dessous

Chapitre 2 — Ma premyerre job kom mitresse, sta a Marchand ô Manitoba. Dan ste pchitte ikol-lâ, sta yeink di z’anfan Méchisse.

 

La journi ke sh’t’arrivi, mwé pi li z’ikolyi lâ iti vèyi ô korre pour enne ôt ikolyerre ky l’ita morte d’la tchuberkuloze.

 

An ségne di respa, sa lâ mi di roze sâvaj partou su elle. J’appri pluss di si z’anfan-lâ, su dju kouraj pi su l’andjurans, k’izôt sa lâ appri di mwé.

 

L’anfan k’ita morte si kousé ke jâ ikri dan mon live Cet été qui chantait. Bein di mi artchik pi di mi live, lâ iti ikri a kouze di mi z’anni ke sh’ta mitresse ô Manitoba.

 

L’artchik Le village rouge, sa vyein di Cardinal, dan l’wess dju Manitoba.

 

Li z’idi pou mon live Ces enfants de ma vie, sa vyein di mi sette z’anni avek di pchi z’imigran a l’École Provencher a Saint-Boniface.

 

Avan ke j’parre pour l’Uroppe, mi darnyé mwâ kom mitresse, l’ita dan enne plasse bein lwein dan l’norre dju Manitoba.

 

Tréze z’anni apra, mi souv’nir di stan-lâ m’a édi a ikrir mon deuziemme live La petite poule d’eau.

cliquez pour écouter le texte ci-dessous

Chapitre 3 — Jâ fette di r’portaj dan l’Wess kom journalisse, avek di parsonne k’ita v’nu di partou dan l’mond.

 

Dan Fragiles Lumières de la Terre, sa vâ trouvi kousé ke j’lâ ikri su li z’Hutterite dju lon d’la rivyerre Assiniboine ô Manitoba, su li Doukobhors, li Mennonites, li Sudètes an Saskatchewan pi li z’Ukrainiens an Alberta.

 

Y nâ bein di si nouvô arrivan ki si sôve di danjé relijyeu oubindon pâlichik dju péyi divou ki sonta ni.

 

Lâ pâ bezwein d’r’gordi a l’ôt boutte dju mond pour werre di ixanp di danjé. Li Méchisse dju Manitoba pi d’la Saskatchewan peu n’an djirre lon latsu.

 

Mêm ojordjwi, y lâ d’la parsikusyon dan toutte li pèyi pi dan toutte li piriode di z’umein.

cliquez pour écouter le texte ci-dessous

Chapitre 4 — Dan toutte li z’itap di ma vi, j’pans awerre ânâri li valeur di Louis Riel.

 

Dan ma douziemme anni, jâ gagni li pri li pluss hô, danni par l’Assosiasyon d’l’Idjukâsyon pour li fransa pi par li Dipartman di l’Idjukâsyon pour l’angla ô Manitoba.

 

Kan j’ava apeupra 20 z’anni, j’ita enne aktriss dan la troup fransêze l’Cercle Molière pi dan la troupe anglèze dju Winnipeg Little Theatre.

 

Jâ ichudjyé dan téyât an Angleterre pi an France. Kom mitresse, j’a r’su di pchi z’imigran di toupartou dan l’mond.

 

Kom journalisse, jâ rankontri dju mond di toupartou pi jâ konti leu z’istwerre, leu rêve pi kousé ki l’ita djure a ferre.

 

Mi live, ke montra kousé ke d’ôt kultchur viva, lâ iti tradjwi dan 20 lang pi lâ iti anwèyi partou dan l’mond.

 

Tedbein ke Louis Riel, y s’ra fyerre ke j’aye fette avansi sa visyon, a ma manyerre.

retour.png
bottom of page